Lisaainesse registreerimise kord

  • Enne lisaainesse registreerimist  tutvu lisaaine hinnakirjaga, kus palume jälgida õiget rida  KOIT TANTSUKOOL lepingulisele  õpilasele kehtib soodushind, õpilastele väljapoolt tantsukooli tavahind
  • Enne lisaainesse registreerimist olen teadlik, et lisaaine summa tuleb igakuiselt aastasele liimemaksule lisaks vastavalt Tantsukooli poolt määratud kohustuslike (võistlusrühmade 1-2 lisaainet) või õpilase poolt valitud lisaainetele
  • Lisaaine tunniga liitumine toimub kuu alguses ning osalemisperiood on määratud vastavalt lisaaine perioodile ja seatud eesmärgile. (St. kui lisaaine lõppeesmärk on ülesastumine valminud koreograafiaga teatud ajahetkel siis ei ole võimalik lisaainest enne seatud eesmärki loobuda) Eesmärgid on sõltuvalt lisaainest erinevad ning palume nendega enne lisaaine valimist tutvuda. Stiilide tutvustus
  • Lisaaine tundide puhul kuulub tasumisele olenemata osaletud kordade arvust kogu kuu tasu ja protsentuaalseid tasaarveldusi ei teostata
  • Lisaainesse registreerimine toimub ainult kirjalikus vormis läbi kodulehe registreerimisvormi või sooviavaldusega info@koittantsukool.ee
  • Lisaainest loobumine toimub ainult kirjalikus vormis sooviavaldusega info@koittantsukool.ee
  • Lisaainest loobumine toimub vastavalt lisaaines seatud eesmärgile ning on võimalik ainult õpilase enda valitud ainetele
  • Lisaaine loobumisest järgneva kuu osast on vajalik teavitada hiljemalt jooksva kuu kahekümne viiendaks kuupäevaks
  • Jooksva kuu keskel loobumisi ei tasaarveldata