Tantsuõpe

K-rühmad 4-6 aastased

Tundides tegeletakse ühtsuse loomise, treeningvilumuse ja kohusetunde saavutamisega. Arendatakse lapse kehalisi võimeid ja aidatakse kaasa lapse individuaalsele eakohasele arengule. Tantsutunnid põhinevad üldfüüsilisel tantsutreeningul, kus õpitakse oma keha tundma ja tunnetama. Õpitakse lisaks klassikalise tantsu lihtsamaid tantsusamme ja elemente. Osa tantsuõppest viiakse läbi mattidel, kus õpitakse akrobaatilisi elemente. Tublimatel õpilastel on võimalik kandideerida noorema vanuseastme võistlusrühma.

 

Treeninguks vajalik treeningriietus: 

 

Asukohad:

 

Loe vanuseastmete selgitust!

Vaata tantsustiilide tutvustust!