Tantsuõpe

I-rühmad 10-14 aastased

Antud vanuseastme rühmad jagunevad 3.1 ja 3.2 tasemeteks. 3.1 tasemega saavad liituda kõik soovijad, 3.2 rühmad on esinemissuunitlusega rühmad, kuhu viiakse üle noorema vanuseastme läbinud tantsijad, kellel on piisavad oskused ja soov rohkemateks esinemisteks ja võistlusteks. Erandkorras on väga heade õpitulemuste põhjal võimalik õpilane astmesse 3.2 üle viia enne noorema astme lõpetamist.

Tundides tegeletakse ühtsuse loomise, treeningvilumuse ja kohusetunde saavutamisega. Arendatakse õpilase kehalisi võimeid ja aidatakse kaasa õpilase individuaalsele eakohasele arengule. Kursus hõlmab endas klassikalise tantsu, akrobaatika ja tantsutehnika tunde, mis on vajalikud tantsija vaimseks ja kehaliseks ettevalmistuseks. Lisaks põhiainetele on õpilasel võimalik valida tunniplaanis olevate lisaainete vahel.

Lisaks põhi- ja lisaainetele toimub õpilastel kaks korda aastas praktikaanalüüs, kus kooli õpilased näitavad ette poolaasta jooksul õpitu ning toimub ettenäidatu analüüs ja tagasisidestamine. Detsembris ja mais toimub kohustuslik esinemispraktika KOIT TANTSUKOOLI etendusel/lavastusel/kontserdil. Vastavalt tasemele toimub õppeaasta jooksul esinemisi ja võistlusi, milles osalevad kõik esinemis- ja/või võistlusvalmiduse saavutanud õpilased. Õppeaasta lõpeb aine eksamitega.

Kaks korda aastas toimub õpilasel individuaalne füsioterapeudi vastuvõtt.

 

Põhiained:

 

Treeninguks vajalik treeningriietus: 

 

Asukohad:

 

Loe vanuseastmete selgitust!

Vaata tantsustiilide tutvustust!