Kodukord

1.Broneerimine ja tühistamine

Ruumirentnik on teadlik, et ruum on broneeritud ja rendi eest esitatav arve kuulub tasumisele, kui KOIT TANTSUKOOLi esindaja on broneeringu e-maili või SMSi teel kinnitanud. 

Tühistades broneeringu kuni 7 päeva enne toimumise aega, raha ei tagastata, kuid on võimalus leida uus sobiv aeg tühistatud broneeringu maksumuse ulatuses. 

Tühistades broneeringu hiljem, kui 7 päeva enne toimumise aega, raha ei tagastata.

Ruumi broneerimisel peab arvestama, et broneeritud kellaaeg sisaldab ka ettevalmistusaega. (Kui broneerite ruumi näiteks 9:00-14:00, on ruum teie kasutuses 9:00-14:00 ning enne ja pärast võib ruumis toimuda teisi tegevusi, st ei saa arvestada varasema saabumise või ülemindud ajaga.)

Juhul, kui ruum on aja lõppedes vaba ja kasutate ruumi üle oma broneeritud aja, tuleb sellest KOIT TANTSUKOOLI teavitada, tegevus kooskõlastada ja esitame teile lisaaja eest täiendava arve.

 

2. Ruumirentnik kasutab heaperemehelikult kõiki KOIT TANTSUKOOL ruume ning ruumidest lahkudes jätab ruumid samasse seisukorda, mis need olid saabudes.

 

3. Ruumirentnik arvestab, et kui tema kasutuse järgselt vajab ruum ekstra koristust (näiteks praht on laiali, põrandatel jäljed, nõud pesemata jms.),  siis lisandub ruumirendi hinnale koristustasu 50€.

 

4. Ruumist lahkudes tuleb lukustada KOIT TANTSUKOOLi uksed ja kustutada kõik tuled ning paigutada ruum algsesse seisukorda.

 

5. Juhul kui ruumirentnik saab oma kasutusse KOIT TANTSUKOOL ruumide võtme, siis seda ei ole lubatud anda edasi kolmandatele isikutele ning ruumirentnik vastutab ruumide turvalisuse eest ruumide kasutuse ajal.

 

6. Tänavale viivate uste lahti jätmine (nt kivi, harja vms ukse vahele panemisega) ei ole kogu maja turavlisuse tagamiseks lubatud.

 

7. Ruumi broneerimisel on võimalik kasutada KOIT TANTSUKOOL wc-d, dušši ja garderoobe 1 ja 2. Garderoobid on üldises kasutuses ning mõelnud riiete vahetamiseks ja hoiustamiseks ruumide kasutamise ajal. Suuremate asjade hoiustamiseks garderoobides, on vajalik eelnev kokkulepe.

 

8. Saalis oleva tehnika kasutamine on vajalik eelnevalt kooskõlastada. Juhul kui kasutate tehnikat, on vajalik tehnika peale kasutamist ühendada algsesse süsteemi selliselt, nagu see oli enne kasutamist.

 

9. Tantsusaalide põrandale ei ole lubatud asetada esemeid ilma aluskatteta (standid, toolid, lauad jms.), mis jätab spetsiifilisele kattele jälgi.

 

10. Tantsusaalis on lubatud liikuda jalanõudega, mis ei jäta tantsupõrandale jälgi. Kontsakingad on lubatud ainult kasutades spetsiaalseid kontsakaitsmeid.

 

11. Tantsusaalis ei ole lubatud sisse lülitada ventilatsiooni nuppu, kuna see ei ventileeri mitte antud ruumi,  vaid naabrite oma. Sisse lülitamisega kaasneb KOIT TANTSUKOOLile mahukas elektrikulu. Juhul, kui omavoliliselt süsteem sisse lülitatakse, kuulub antud kuu elektriarve tasumine täies ulatuses rentnikule.

 

12. Akrobaatika saali põrandal on lubatud liikuda ainult pehme sussiga, sokkides või paljajalu.

 

13. Akrobaatika saali põrandale ei ole lubatud asetada mööblit, stande jms, mis põrandat rikub.

 

14. Tantsusaalides ja garderoobides söömine ei ole üldjuhul lubatud. Selleks on KOIT TANTSUKOOLis eraldi ooteala. Juhul kui soovite korraldada toitlustamisega üritust, on vajalik see eelnevalt kooskõlastada.

 

15. Asjade hoiustamine KOIT TANTSUKOOL ruumides ei ole lubatud ilma eelneva kooskõlastuseta.

 

16. KOIT TANTSUKOOL vara kasutamine ilma eelneva kooskõlastuseta ei ole lubatud (N: kapis olevad nõud, treeningvahendid jms.)

 

17. KOIT TANTSUKOOL ei vastuta ruumirentniku parkimise või parkimiskulude  eest.

 

18. Juhul, kui ruumirentnik rikub KOIT TANTSUKOOL vara, on ta kohustatud tehtud kahjud korvama.