• Klubi eesmärk

Klubi eesmärk

Tantsuklubi Koit eesmärgiks on laste ja noorte vaba aja sisustamine tantsulise ühistegevuse kaudu, mis kujuneks tervislikuks ja professionaalseks elustiiliks ning armastatud hobiks. Koondada andekad noored ja kasvatada neist nii vaimselt kui füüsiliselt terved tantsijad, kes sooviksid õpitut tutvustada nii Tallinnas, Eestis kui ka väljaspool seda.

Tantsuklubi treeningud arvestavad lapse mitmekülgset arengut ning pakuvad lapsele võimalust end erinevates tantsustiilides arendada. Erinevate stiilide õpetamiseks kaasame ka treenereid väljaspool tantsuklubi. Väga oluline on, et treeningud püsiksid laste jaoks huvitavate ja intensiivsetena ning oleksid kehalisele arengule igati toetavad ja tervislikud. Seepärast toimub ka suurema treeningkoorumusega rühmadel iga aastane füseoterapeudi ja vanema soovil spordiarsti ülevaatus.