• Tantsuklubi Koit
  • Kristina Raja
  • Klubi eesmärk
  • Alustajale

Tantsuklubi Koit tutvustus

Tantsuklubi Koit asutati 2013 aasta kevadel, kui suur hulk pisikesi tantsijaid lõpetasid lasteaia ning alustasid sisseastumisi esimesse klassi. Kristina soov oli neile lastele pakkuda võimalust jätkata alustatud professionaalset tantsuteed, nüüd juba ühtse kollektiivina.

Tantsuklubi Koit sai alguse ema (Inna Raja) ja tütre (Kristina Raja) koostööst ja kirest ning armastusest tantsu ja selle õpetamise vastu. Inna Raja on olnud terve oma elu tantsija ja selle pisiku andnud edasi ka oma tütrele. Sisimas on Kristinal alati olnud soov anda edasi oma õpitud teadmisi ja jagada saadud kogemusi ning luua oma tantsuklubi. Nüüd kevadel saadi noortelt tantsijatelt piisavalt motivatsiooni ja tahtejõudu, et oma unistus ellu viia. Tantsuklubi eestvedajad Inna ja Kristina Raja on südamest tänulikud oma õpilastele ning loodavad kogu oma kollektiivile palju tantsulisi õppeaastaid , rõõmsat meelt ning ühtekuuluvustunnet.

Tantsuõpetaja Kristina Raja

Tänaseks on Kristina tantsuga tegelenud ja seda ala armastanud 22 aastat, ning võitnud selle aja jooksul kahekordse juunioride maailmameistri kulla modern-jazzi kategoorias.

Tantsimine, õpetamine ja kõik, mis selle alaga kaasneb on kujunenud elustiiliks, ilma milleta tundub võimatu eksisteerida. Tantsu ja selle juhtimist õppis Kristina Tallinna Ülikoolis, kus omandas  koreograafia alase kõrghariduse. Lisaks on tantsuõpetaja osalenud mitmetel täiendkoolitustel nii Eestis kui välismaal. Hetkel on Kristina Raja tegev tantsuõpetaja, tantsija , koreograaf ning tantsuklubi Koit eestvedaja.

Klubi eesmärk

Tantsuklubi Koit eesmärgiks on laste ja noorte vaba aja sisustamine tantsulise ühistegevuse kaudu, mis kujuneks tervislikuks ja professionaalseks elustiiliks ning armastatud hobiks. Koondada andekad noored ja kasvatada neist nii vaimselt kui füüsiliselt terved tantsijad, kes sooviksid õpitut tutvustada nii Tallinnas, Eestis kui ka väljaspool seda.

Tantsuklubi treeningud arvestavad lapse mitmekülgset arengut ning pakuvad lapsele võimalust end erinevates tantsustiilides arendada. Erinevate stiilide õpetamiseks kaasame ka treenereid väljaspool tantsuklubi. Väga oluline on, et treeningud püsiksid laste jaoks huvitavate ja intensiivsetena ning oleksid kehalisele arengule igati toetavad ja tervislikud. Seepärast toimub ka suurema treeningkoorumusega rühmadel iga aastane füseoterapeudi ja vanema soovil spordiarsti ülevaatus.

Alustajale

Esimesel treeningaastal tegeletakse ühtsuse loomise, treeningvilumuse ja kohusetunde saavutamisega, arendatakse lavalist olekut ning esinemisjulgust ja harjutakse publikuga, käies juba pisikesena väiksematel esinemistel. Esimese aasta treeningplaanis edasijõudnutele on akrobaatika, klassikaline tants ja tantsu tehnika ning algajatele üldine tantsutehniline tund, mis hõlmab endas ka eelpool nimetatud stiile ning on vajalik tantsija kehaliseks ettevalmistuseks.

Peale esimest treeningaastat pööratakse tähelepanu juba õpitule ning õpitakse laste jaoks uusi tantsustiile ning laskutakse nende olemusse ja erinevustesse. Proovitakse oma võimeid väiksematel tantsufestivalidel ja võistlustel. Võetakse vastu palju esinemisi esinemiskogemuse saavutamiseks. Alates
3. õppeaastast ja edasi eeldatakse, et on saavutatud tase, millega võib esineda ka Eestist väljaspool. Eelneva tulemusel kasvavad professionaalsed tantsijad, kelle esinemised on ka vastavalt tasustatud (16-18 aastaselt) ning kellega saab osaleda erinevates tantsulistes projektides, festivalidel ja teistel tantsuga seotud üritustel.

Tantsuklubi Koit teeb omalt poolt kõik, et tagada laste ja noorte maksimaalne eakohane areng ja sisustada nende vaba aega positiivse ja meeldejääva tantsulise tegevusega pikkade aastate jooksul, sõbralikus ja eluterves õhkkonnas. Tantsuõpetaja Kristina Raja kutsub kõiki huvilisi tantsuklubiga Koit liituma.